• Gratis verzending*
  • 14 dagen retourrecht
  • Achteraf betalen
  • (070) 30 46 777
€ 59,00 excl. btw € 62,54 incl. btw

Status: Leverbaar

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen

Werkboek NEN 1010

Toets uw praktische kennis aan NEN 1010

SKU# 9789012128209

Bestelcode : 9789012128209
Aantal pagina's : 150
Productsoort : Boek
Auteur(s) : Ing. Nico Kluwen Prof.dr. ir. Sjef Cobben
› meer informatie
    › Redactie
Het nieuwe werkboek NEN1010 toetst of de benodigde kennis over de norm en de praktische vertaling van de norm nog actueel en op peil is.
Omschrijving
Iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, aanleggen, inspecteren of onderhouden van elektrotechnische installaties behoort de NEN 1010 te kennen. Hier kan gelijk aan toegevoegd worden dat dit gezien de moeilijke normtekst en de vele veranderingen geen eenvoudige opgave is. Het is dan ook zinvol om regelmatig te toetsen of de benodigde kennis over de norm en de praktische vertaling van de norm nog actueel en op peil is.

Voor het onderwijs is dit natuurlijk een eerste vereiste want de startsituatie voor de beginnende monteur, ontwerper, inspecteur etc. moet goed zijn. Echter ook voor de meer ervaren medewerker is regelmatige toetsing zinvol.

In dit werkboek NEN 1010 zijn dan ook honderden vragen opgenomen die gesorteerd op de diverse hoofdstukken van de NEN 1010 de mogelijkheid geven om deze terugkoppeling mogelijk te maken. Hierbij is getracht een grote variëteit aan vragen te maken zodat geen onderwerpen onbelicht blijven. Naast de vele meerkeuzevragen waarbij snel gekeken kan worden of de juiste kennis aanwezig is zijn er ook diverse open vragen opgenomen waarbij wellicht meerdere antwoorden mogelijk zijn.

Deze open vragen geven echter een goed beeld van de meer ingewikkelde vraagstukken bij het ontwerpen van een elektrische installatie met samenhangende bepalingen uit diverse hoofdstukken van de NEN 1010. In het werkboek zijn ook de antwoorden opgenomen dus u kunt direct het resultaat van uw eigen toetsing zien. De antwoorden op de open vragen geven een goede technische oplossing. Het is uiteraard mogelijk dat u een andere oplossing hebt die ook goed is. Desondanks kan het maken en uitwerken van de open vragen zeer leerzaam zijn.

Auteurs:
Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef ) Cobben werkt bij Alliander met als aandachtsgebieden de veiligheid van aangesloten installaties, de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en intelligent netbeheer. Hij is lid van NEC 64 (NEN 1010, laagspanningsinstallaties), NEC 8 (Spanningskenmerken) en diverse internationale commissies. In 2007 is hij aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het vakgebied ‘Power Quality’ en hij is er nu deeltijdhoogleraar en verantwoordelijk voor het Power Quality-lab. Hij heeft veel bijdragen geleverd aan boeken, cursussen en seminars over de NEN 1010 en Power Quality.

Ing. N.J. (Nico) Kluwen werkt als manager van de afdeling Meldsystemen van EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel)grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.


Product details
Bestelcode 901212820X
Productsoort Boek
Aantal pagina's 150
Bestelvorm Losse verkoop
Ondertitel Toets uw praktische kennis aan NEN 1010
Boeksoort S-boek
Levertermijn 3 tot 4 werkdagen
Beschikbaarheid Leverbaar
NUR code 959
Redactie Minas Avedissian
Auteur(s) Ing. Nico Kluwen Prof.dr. ir. Sjef Cobben
Andere klanten bestelden ook:
  • HANDLEIDING NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties
    HANDLEIDING NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties Ing. N.J. (Nico) Kluwen
    › Meer informatie